Medijski Akcijski Plan za ”Event”

https://papoabertoblog.files.wordpress.com/2014/09/comunicacao.png

Primarna svrha Prepare for Change-a je to da pomogne osigurati da “Event” prođe što sigurnije I mirnije, a mediji će igrati veliku ulogu za vrijeme Eventa, pogotovo u prvih par dana I tjedana. Svi glavni mediji će biti odsjećeni od kontrolnih struktura I oni će odmah biti korišteni od strane Svjetlosnih snaga da objavljuju čiste informacije o tome što se zapravo događa. Ovo je veoma važan faktor radi toga jer bi izazivanje straha među čovjećanstvom moglo rezultirati u nasilju I teško riješivim sukobima.

Čiste, lako shvatljive informacije dane općoj populaciji veoma brzo za vrijeme Eventa preko masovnih medija je naj kritičnija I efikasnija metoda za očuvanje mira I harmonije, a da bi se to efikasno izvelo potrebno je razumijeti situaciju:

  • Sve poznate ličnosti u main stream medijima su pod direktnim utjecajem kontrole uma, ili jednostavno toliko duboko indoktrinirani I programirani da nitko od njih neće biti u stanju da prenesu stvarnu istinu. Dakle drugi ljudi će morati obaviti taj posao.
  • Ljudi iz Pozitivne vojske I Pokreta Otpora (Resistance Movement) neće moći također to provesti zato jer bi to uzrokovalo previše strahova od vojnog udara među čovjećanstvom. Takvi strahovi mogu uzrokovati dodatno nasilje, tako da će civili biti potrebni da naprave taj zadatak. Ovaj faktor je također relevantan svim aspektima Prepare for Change-a : vojska I grupe Otpora ne mogu da naprave sve sami inače bi ljudi mogli pasti pod utjecaj straha i nasilja. Otpor I pozitivna vojska će napraviti mnogo ali će trebati nas da sudjelujemo. Jaka civilna organizacija i zajednički napor su naj efektivnije solucije da se smanje tenzije u prvih par dana I tjedana nakon Eventa.
  • Tu su I par činjenica koje apsolutno trebaju biti veoma proširene: “Ovo nije vojni udar. Ovo nije vanredno stanje. Nitko ne preuzima vlast nad državom. Ovu su legalna uhićenja I mnogi dokazi su na raspolaganju da ih opravdaju I oni će biti prezentirani ovdje I sada. Pravi demokratski proces se pokreće I novi izbori će se održati u najkraćem roku. Vaši novci nisu nestali. Ovaj financijski sustav je bio toliko korumpiran od strane ovih kriminalaca da se cijeli računalni sistem na kojem se bazira treba da bude restartiran da bi se sve nepravedne I ilegalne financijske programe obrisalo I nakon toga ponovno razdijeliti novac ljudima kojima pripada. Ukradeni novac pripada svakom čovjeku na Zemlji. Ovaj novac je bio ukraden od vas preko poreza I drugih sredstava stoljećima, novac će biti razdijeljen svakom ljudskom biću na Zemlji čim se financijski sustav ponovno pokrene za par dana”.

“Nikakav zakon bilo koje vrste van neće biti nametnut. Vaša sudbina je u vašim rukama kroz pravi demoktratski proces”.

“Mi trebamo vašu pomoć, od svih vas, da obezbijedimo mir I da je svako zbrinut I podržan u vrijeme ove tranzicije”.

Vi ne trebate obavezno citirati ove podatke riječ po riječ, ono što je bitno jest suština poruke.

Ovo su sasvim jednostavne činjenice koje treba apsolutno ispoštovati da bi izbjegli nasilje.

Odabir riječi, energična jasnoća I tajming naših medijskih odgovora će biti vrlo kritična za razvoj događaja koji će utjecati na milijarde ljudi u prvih par dana nakon Eventa. Pokret Otpora zna tko bi bio prikladan za ovaj posao te će moći otvoriti vrata za sve te ljude da pristupe masovnim medijima.

Ljudi iz svih dijelova Zemlje će ovo trebati raditi. Ti ljudi će morati biti u mogućnosti odazivati se vrlo brzo I sačuvati svoju jasnoću kroz cijeli proces.

Originalni tekst: Media Action Plan for the Event

Komentiraj